2821050324 Στ. Φιωτάκη 13, Χανιά paulosmountrianakis@gmail.com

 

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη
 

 


 

 

 

Νέα Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

Instrument Scale~28cm/11inches|Tuning ~ A-D-G & B-E-A
•Vessel~Black Mulberry(From the Cretan Woods 80years old tree/15-20years physic dried)
•Soundboard~Cedar of Lebanon(300+Years)
•Fingerboard~Cedar of Lebanon with white Celluloid Bindings
•Tailpiece~Ox bone
•Nut~Ox bone
•Bridge~Maple
•Bindings Purflings~Marquetery black & white with white stripe celluloid
•Pegs~Grover Silver with black buttons
•Strings~Dogal


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Νέα Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

Instrument Scale~28cm/11inches|Tuning ~ A-D-G & B-E-A
•Vessel~Black Mulberry
•Soundboard~Cedar of Lebanon(300+Years)
•Fingerboard~Cedar of Lebanon with white Celluloid Bindings
•Tailpiece~Ebony
•Nut~Ebony
•Bridge~Maple
•Bindings Purflings~Marquetery black & white
•Pegs~Grover Gold with Pearl white buttons
•Strings~Dogal


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

instrument scale~28.2m/11.10 inches|tuning ~ A-D-G & B-E-A
•Vessel~Wild Cretan Pearwood
•Soundboard~Cedar of Lebanon(300+Years)
•Fingerboard~Cedar of Lebanon with Black Celluloid and white Bindings
•Tailpiece~Ebony
•Nut~Ebony
•Bridge~Black Mulberry
•Bindings Purflings~Marquetery with white celluloid
•Pegs~Grover White Pearl
•Strings~Dogal


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

Instrument Scale~28.5cm/11.20 inches|Tuning ~ A-D-G & B-E-A
•Vessel~Black Mulberry
•Soundboard~Cedar of Lebanon(300+Years)
•Fingerboard~Cedar of Lebanon with White Pearl Celluloid
•Tailpiece~Wild Cretan Pearwood
•Nut~Fiberglass
•Bridge~Black Mulberry
•Bindings Purflings~Marquetery with white cellulose
•Pegs~Grover White
•Strings~Dogal


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

Original Pro|Instrument Scale~28cm/11.00 inches|Tuning ~ A-D-G
•Vessel~Mahogany Niaghon
•Soundboard~Cedar of Lebanon(300+years old)
•Fingetboard~Cedar of Lebanon with Olive Barck Celluloid
•Tailpiece~Indian Palisander
•Pegs~Dixon
•Nut~Ebony
•Bridge~Black Mulberry
•Strings~Dogal
•Bindings_Purflings~Marquetry
with white Celluloid
•Inlays~Clara


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

instrument scale~28.2m/11.10 inches|tuning ~ A-D-G & B-E-A
•Vessel~Wild Cretan Pearwood
•Soundboard~Cedar of Lebanon(300+Years)
•Fingerboard~Cedar of Lebanon with Black Celluloid and white Bindings
•Tailpiece~Ebony
•Nut~Ebony
•Bridge~Black Mulberry
•Bindings Purflings~Marquetery with white celluloid
•Pegs~Grover White Pearl
•Strings~Dogal


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

Instrument Scale~28.5cm/11.22 inches|Tuning ~ A-D-G
•Vessel~Cretan Walnut
•Soundboard~Cedar of Lebanon
•Tailpiece~Wild Cretan Pearwood
•Fingerboard~CedarLebanon with Black Celluloid
•Bridge~Black Mulberry
•Nut~White Synthetic Plexy Glass
•Pegs~Grover Black
•Strings~Dogal & Lezner
•Bindings_Purflings~Marquetry White Celluloid


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

Instrument Scale~28.5cm/11.22 inches|Tuning ~ A-D-G
•Vessel~Greek Cherry Wood
•Soundboard:Cedar Of •Lebanon(Old School 300+ Years Old)
•Fingerboard:Mahogany Niaghon and Cedar of Lebanon
•Bridge:Black Mulberry
•Tailpiece:Cretan Wild Pear Wood
•Nut:Lacewood
Pegs:Grover
•Strings:Dogal Lyra di Creta
•Bindings& Purflings~Marquetry with Oak and Celluloid


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

Instrument Scale ~ 28.5 cm/11.20 inches|Tuning ~ B-E-A & A-D-G
•Vessel~Padauk Exotic Wood
•Soundboard~Cedar of Lebanon (300+years Old)
•Fingerboard~Cedar of Lebanon with Black Celluloid
•Bridge~Quilted Maple
•Tailpiece~Ebony
•Nut~White Fiber Glass
•Pegs~Grover black
•Strings~Dogal and Pirastro
•Bindings_Purflings~Marquetry_Abalon Celluloid


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ

Κρητική Λύρα Επαγγελματική 3χορδη: 

Instrument Scale~28.5cm/11.20 inches|Tuning ~ A-D-G & B-E-A
•Vessel~Black Mulberry
•Soundboard~Cedar of Lebanon(300+Years)
•Fingerboard~Cedar of Lebanon with White Pearl Celluloid
•Tailpiece~Black_Mulberry(Varnished Black)
•Nut~Ebony
•Bridge~Black Mulberry
•Bindings Purflings~Marquetery with white cellulose
•Pegs~Grover White
•Strings~Dogal


Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ